• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Diecézny archív

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.
vedúci archivár

Mgr. Monika Bizoňová, PhD.
archivárka

Kontakt:
Spišská Kapitula 13
053 04  Spišské Podhradie

tel: 053 / 419 41 33
e-mail: archivkapitula@gmail.com
 
Úradné hodiny:
pondelok – piatok: od 8:00 do 14:45

Prosíme návštevníkov, aby si termín svojej návštevy dohodli vopred prostredníctvom mailu.

Oznam o otvorení bádateľní v obmedzenom režime od 01.06.2020

Oznamujeme verejnosti, že v súlade s hygienickými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v zmysle pokynu OAR SVS MV SR č. SVS-OAR1-2020/015090-001 z 19.05.2020 sú od 01.06.2020 bádateľne Archívu Spišského biskupstva znovuotvorené v obmedzenom režime za týchto podmienok:

1. Štúdium bude umožnené len na základe písomnej žiadosti, poslanej vopred na e-mailovú schránku archívu.
• v žiadosti uvádzajte okrem presnej identifikácie témy, ktorú u nás chcete bádať, aj dátum, predpokladané časové rozmedzie návštevy a telefonický kontakt
• poverený pracovník Vám mailom čo najskôr oznámi, či je štúdium možné a Vami požadovaný termín potvrdí, resp. nepotvrdí
• dodržujte pridelené termíny a v prípade, že nebudete môcť v určenom termíne prísť, zrušte svoju návštevu minimálne s 24 hodinovým predstihom
• rezervovať si možno vždy iba 1 termín; nasledujúci termín si možno rezervovať až po ukončení bádania v aktuálne rezervovanom termíne

2. Vstup do priestorov archívu je povolený:
• len po použití dezinfekcie na ruky, ktorá je umiestnená pri vchode do bádateľne
• len s vlastnými ochrannými prostriedkami dýchacích ciest (nos a ústa), prípadne aj rukavicami (odporúčané), ktoré má bádateľ na sebe počas celej doby štúdia
• do bádateľne sa vstupuje bez kabáta, tašky a pod., ktoré je potrebné odložiť na vyhradené miesto
• pri bádaní sa používajú len vlastné písacie pomôcky (ceruza, pero)

3. Vzhľadom na potrebu uloženia preštudovaných archívnych dokumentov a kníh do karantény budú tieto k dispozícii ďalším bádateľom až po 5 dňoch od ich posledného predloženia.

4. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

5. Archív si vyhradzuje právo na úpravu podmienok podľa prevádzkových potrieb a aktuálnej situácie.