• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kúria

Mons. ThDr. ICLic. JÁN KUBOŠ, PhD.
spišský diecézny administrátor

kubos@kbs.sk

ICLic. MAREK TOMAGA
súdny vikár

2009 - vysviacka, Spišská Kapitula
2009 - kaplán, Ružomberok
2010 - na štúdiách, Benátky
2010 - výpomocný duchovný, Ružomberok
2013 - kancelár cirkevného súdu
2014 - sudca cirkevného súdu
2015 - farský administrátor, Huty
2015 - kaplán, Dolný Kubín
2017 - farský administrátor, Poľanovce
2018 - súdny vikár

ThDr. Viktor PARDEĽ, PhD.
Delegát pre katechézu a katolícke školstvo

2003 - ordinovaný, Spišská Kapitula
2003 - kaplán, Dolný Kubín
2005 - kaplán, Nová Ľubovňa
2006 - kaplán, Spišská Kapitula
2008 - kaplán, Klčov
2009 - kaplán, Spišská Nová Ves
2011 - riaditeľ Diecézneho katechetického úradu, Spišská Nová Ves
2017 - biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

ICLic. Dušan ŠKRABEK
Moderátor diecéznej kúrie

1991 - ordinovaný, Spišská Kapitula
1991 - kaplán, Spišské Podhradie
1993 - farár, Zázrivá
1996 - tajomník biskupského úradu
1999 - vicerektor SÚSCM v Ríme
2002 - vicerektor kňazského seminára
2014 - Katolícka univerzita v Ružomberku
2018 - farár, Ružomberok
2018 - dekan Ružomberského dekanátu a dekan – moderátor Liptovských dekanátov
2022 - delegát pre majetkové záležitosti a moderátor kúrie

ICLic. Tomáš PAVLIKOVSKÝ
kancelár

2009 - ordinovaný, Spišská Kapitula
2009 - kaplán, Tvrdošín
2012 - kaplán, Stará Ľubovňa
2015 - kaplán, Liptovský Mikuláš
2016 - na štúdiách, Benátky
2016 - výpomocný duchovný, Liptovský Mikuláš
2019 - sudca cirkevného súdu
2020 - kancelár kúrie, riaditeľ Biskupského úradu

ThDr. Patrik TARAJ, PhD.
Osobný tajomník diecezného administrátora a ceremoniár

2012 - ordinovaný, Spišská Kapitula
2012 - kaplán, Vysoké Tatry
2014 - na štúdiách, Rím
2019 - tajomník diecézneho biskupa
2020 - tajomník diecézneho administrátora

Mgr. Peter MATIS
vicekancelár; osobný tajomník emeritného biskupa; projektový manager

2015 - ordinovaný, Spišská Kapitula
2015 - kaplán, Poprad
2019 - kaplán, Slovenská Ves
2021 - projektový manažér na BÚ
2021 - tajomník biskupa Mons. Andreja Imricha
2022 - vicekancelár