• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Obnova Kanónie č. 14 na účel Spišského diecézneho múzea

Názov projektu:

„Spišské diecézne múzeum a lektorské sprevádzanie po pamiatkach – Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina, Spišský Jeruzalem“

Vytvorenie mobilnej aplikácie
 
Mgr. Norbert Végh ORON
služby
Spracovanie projektovej dokumentácie 
Ing. arch. Magdaléna Janovská
služby
Realizácia stavebných a elektroinštalačných prác 
AGLA – stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.
stavebné práce
Realizácia umelecko-remeselných prác
Ján Voško
stavebné práce