• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Osvetlenie Kanónie č. 14 – Interreg PL-SK

Názov Osvetlenie Kanónie č. 14 – Interreg PL-SK
Kategória Zákazky s nízkymi hodnotami – Tovary a služby
Popis Predmetom zákazky je nákup a montáž osvetlenia v kanónii č. 14 podľa priloženého výkaz a výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Dátum zverejnenia 15.03.2022

Zmluva podpísaná: 7.4.2022

Zmluva zverejnená: 7.4.2022