• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Synoda o synodalite

Kontinentálna etapa Synody o synodalite

Po zavŕšení diecéznej etapy Synody o synodalite prebieha aktuálne kontinentálna etapa, pri ktorej sa analyzujú synodálne skúsenosti jednotlivých národov zaslané v záverečnom dokumente diecéznej fázy. 

Rada sekretariátu synody schválila Pracovný dokument pre kontinentálnu etapu (DKE), ktorý je výsledkom rozlišovania Cirkvi na rôznych úrovniach, patrí celému Božiemu ľudu a má byť pracovným nástrojom pre druhú etapu synodálneho procesu: kontinentálnu etapu. 

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do ďalšej fázy tohto procesu, aby sa pri čítaní pracovného dokumentu zamysleli nad nasledujúcimi otázkami:

1. Ktoré myšlienky najsilnejšie rezonujú s konkrétnymi skúsenosťami a realitou Cirkvi na vašom kontinente? Ktoré skúsenosti sa vám zdajú nové alebo osvetľujúce?

2. Aké podstatné napätia alebo rozdiely sa javia ako zvlášť dôležité z pohľadu vášho kontinentu po prečítaní DKE a stíšení sa v modlitbe? Aké sú teda problémy alebo otázky, ktoré by sa mali riešiť a zvážiť v ďalších krokoch procesu?

3. Ak sa pozrieme na to, čo vyplýva z predchádzajúcich dvoch otázok, aké sú priority, opakujúce sa témy a výzvy ku konaniu, ktoré možno zdieľať s ostatnými miestnymi cirkvami na celom svete a prediskutovať počas prvého zasadnutia synodálneho zhromaždenia v októbri 2023?

Vaše postrehy môžete posielať do 31. decembra 2022 na adresu spis@synoda.sk.

Ďakujeme za vašu spoluprácu!

Priebeh synodálneho procesu v Spišskej diecéze

Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebiehal tento proces na diecéznej úrovni. 

Diecézna fáza synodálneho procesu Synody o synodalite v Spišskej diecéze sa začala slávnostnou svätou omšou v nedeľu 17. októbra 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. V rovnaký deň sa v celej diecéze čítal pastiersky list biskupa, v ktorom bol predstavený synodálny proces a Boží ľud bol pozvaný k aktívnej účasti v rámci konzultačnej fázy.

Diecézny administrátor následne menoval diecézneho koordinátora a diecézny synodálny tím, ktorý pozostával zo 16 osôb, v ktorom mali zastúpenie kňazi, zasvätení, seminaristi, katechéti, manželia, vedúci spoločenstiev a mladí. Z dôvodu pandemických opatrení sa synodálny tím pravidelne stretával na online stretnutiach. Pri týchto stretnutiach sa členovia spoločne modlili a hľadali cestu pre diecézu, aby sa do synodálneho procesu mohol zapojiť každý. Hneď na začiatku sa členovia tímu dohodli na pravidelnej modlitbe za synodálny proces, pričom oslovili aj rehoľné a modlitbové spoločenstvá, aby sa na tento úmysel modlili spolu s nimi, aby správne rozlíšili to, čo Duch Svätý hovorí tejto miestnej cirkvi.

Koncom októbra 2021 bola spustená propagácia Synody o synodalite pomocou podstránky na webe biskupstva, informovaním vo farských oznamoch, prostredníctvom sociálnych sietí, mailov a osobných kontaktov.

Od 7. novembra 2021 bola spustená registrácia účastníkov cez formulár na webe biskupstva, kde sa mohli registrovať spoločenstvá aj jednotlivci. Do uzavretia konzultačnej fázy sa prihlásilo spolu 190 skupín, medzi ktoré patrili farské, modlitbové, mládežnícke, rehoľné a kňazské spoločenstvá a tiež niekoľko jednotlivcov. Všetkým registrovaným účastníkom boli na úvod zaslané materiály, vypracované synodálnym tímom, ktoré jednoduchšou formou vysvetľovali synodálny proces a jeho ciele.

Následne začal synodálny tím spracovávať jednotlivé témy synody, ktoré vo forme krátkej katechézy a pripojeného videa zasielal všetkým registrovaným účastníkom. Títo boli pozvaní, aby sa v atmosfére modlitby zamysleli nad prezentovanými otázkami a zhrnutia zo stretnutí zaslali mailom koordinátorovi.

Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnilo diecézne predsynodálne stretnutie, na ktorom sa zúčastnili členovia diecézneho synodálneho tímu spolu s otcom biskupom. Stretnutie začalo slávením svätej omše a pokračovalo spoločným rozlišovaním cesty pre Spišskú diecézu na základe zaslaných podnetov od synodálnych skupín.

Začiatkom júla bola vytvorená záverečná syntéza za celú diecézu, ktorá bola následne zaslaná na sekretariát Konferencie biskupov Slovenska. Tento dokument je možné nájsť na nasledujúcom odkaze.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do diecéznej konzultačnej fázy. Tešíme sa na ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať na kontinentálnej úrovni a nakoniec počas zasadania Synody biskupov v roku 2023.

Viac informácií o synode nájdete na webe: www.synoda.sk

(Adsumus Sancte Spiritus)

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám,
stoj pri nás,
vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov.
Amen.