• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

AKTUALITY

Aktuality

KONTINENTÁLNA ETAPA SYNODY

Po zavŕšení diecéznej etapy Synody o synodalite prebieha aktuálne kontinentálna etapa, pri ktorej sa analyzujú synodálne skúsenosti jednotlivých národov zaslané v záverečnom dokumente diecéznej fázy.  Rada sekretariátu […]

NOVÝ RYTIER RÁDU GREGORA VEĽKÉHO

Svätý Otec František udelil s vďakou za zásluhy pre dobro a rast Katolíckej cirkvi pápežské ocenenie Rádu svätého Gregora Veľkého pánovi Stanislavovi Bernolákovi z Dolného Kubína. Dekrét s ustanovením za […]

USTANOVENIE LEKTOROV A AKOLYTOV

Na slávnosť Krista Kráľa boli v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule ustanovení na lektorov štyria kandidáti a na akolytov dvaja kandidáti z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Hlavným celebrantom […]

POSVIACKA KOSTOLA V STAREJ ĽUBOVNI

Dňa 17. novembra 2022 sa konala slávnostná konsekrácia komplexne zrekonštruovaného farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Posviacku kostola a oltára vykonal emeritný spišský pomocný biskup Mons. […]