• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Pomocný biskup Mons. Ján Kuboš

Mons. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966. Je rodákom z Nižnej na Orave. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Pápež František ho 25. marca 2020 menoval za pomocného spišského biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 24. júna 2020 z rúk spišského biskupa Mons. Štefan Sečku. Spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovenskú Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. Po smrti biskupa Mons. Štefana Sečku bol 29. októbra 2020 zborom konzultorov zvolený za spišského diecezného administrátora.

DEKRÉTY

VYHLÁSENIA

ZASTÁVAL NASLEDOVNÉ ÚRADY:

1.7.1989 – 27.9.1989
kaplán, Podolínec

28.9.1989 – 25.5.1990
základná vojenská služba

1.7.1990 – 31.7.1990
kaplán, Liptovský Mikuláš

1.8.1990 – 31.8.1991
kaplán, Ružomberok

1.9.1991 – 30.6.1997
farár, Liptovská Osada

15.3.1993 – 1.7.1997
pastoračná služba väzňom

1.9.1997 – 30.6.2017
špirituál kňazského seminára

7.10.1998
ThLic. z Kánonického práva na KUL v Lubline

1.12.1998 – 30.11.2008
člen diecéznej liturgickej komisie

27.6.2001
člen Komisie KBS pre klérus

1.12.2001 – 30.11.2012
sudca cirkevného súdu

10.12.2002
ThDr. z Teológie na CMBF UK v Bratislave

6.12.2012 – 31.12.2017
sudca cirkevného súdu

1.3.2017 – 3.7.2017
člen kňazskej rady

4.7.2017
člen kňazskej rady ex offo

4.7.2017 – 11.6.2020
farár Kežmarok a dekan Kežmarského dekanátu

25.3.2020
menovaný za spišského pomocného biskupa

12.6.2020
generálny vikár Spišskej diecézy

24.6.2020
prijal biskupskú vysviacku

29.10.2020
Kolégiom konzultorov Spišskej diecézy zvolený za diecézneho administrátora

Biskupský úrad

Spišská Kapitula 9. P. O. Box 22, 053 04  Spišské Podhradie

tel.: 053/450 22 21

mail: kubos@kbs.sk