• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Verejné obstarávanie

Profil osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní

Identifikácia osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:

Názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Zastúpený: Mgr. ThDr. Ján Kuboš, PhD.
IČO: 00179124
DIČ: 2021235689

S í d l o:
Obec (mesto): Spišské Podhradie
PSČ: 053 04
Ulica: Spišská Kapitula
Číslo: 9

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke Spišskej diecézy, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

UKONČENÉ

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici č. 38 v Levoči, 1. etapa obnovy strechy

Kanónia č. 14 - Obnova historických podláh

Katedrála sv. Martina – sanácia vlhkosti

Osvetlenie Kanónie č. 14 – Interreg PL-SK

Prípravné a projektové práce pre obnovu strechy, krovu a fasád

Kanónia č. 14 - Reštaurátorsky výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie