• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Cirkevný súd

Konzultácie so súdnym vikárom alebo s konkrétnym sudcom

Konzultácie so súdnym vikárom Spišskej diecézy ICLic. Marekom Tomagom alebo s konkrétnym sudcom sa vybavujú prostredníctvom Kancelárie Cirkevného súdu na t. č. 053/4194177.

Tlačivá

CIRKEVNÝ SÚD SPIŠSKEJ DIECÉZY

Spišská Kapitula 13

053 04 Spišské Podhradie

Tel.: 053/4194177

email: tribunal@kapitula.sk