• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Diecézny biskup Mons. František Trstenský

Mons. prof. František TRSTENSKY sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 – 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta a Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2014 do roku 2020 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Novy zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viacerých diecéznych komisii. Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom Lumen a TV Lux v oblasti biblickej problematiky. Okrem biblických jazykov – hebrejčiny a gréčtiny – ovláda anglicky, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky. 8.9.2023 ho pápež František menoval za 15. spišského diecézneho biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 21. októbra 2023 z rúk košického arcibiskupa a metropolitu Mons. Bernarda Bobera. Spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovenskú Mons. Nicola Girasoli a emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. 

DEKRÉTY

VYHLÁSENIA

ZASTÁVAL NASLEDOVNÉ ÚRADY:

1.7.1997 – 30.9.1997
kaplán, Spišské Vlachy

1.10.1997 – 30.9.2000
kaplán, Dolný Kubín

1.10.2000 – 31.8.2004
štúdia v Jeruzaleme

21.6.2003
SSLic z Biblických vied a archeológie na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme

1.9.2004 – 30.9.2006
výpomocný duchovný, Spišská Kapitula

27.2.2006
ThDr. z Biblickej teológie PAT v Krakowe

1.7.2008
habilitácia v odbore katolícka teológia

1.1.2012 – 31.12.2016
cirkevný cenzor v matérii Biblická teológia

11.5.2014 – 2018
prorektor na KU v Ružomberku

2.6.2015
profesor v odbore Katolícka teológia

12.6.2020 – 21.10.2023
farár Kežmarok a dekan Kežmarského dekanátu

8.9.2023
menovaný za spišského diecézneho biskupa

21.10.2023
prijal biskupskú vysviacku a prevzal úrad diecézneho biskupa

Biskupský úrad

Spišská Kapitula 9. P. O. Box 22, 053 04  Spišské Podhradie

tel.: 053/450 22 21