• +421/53 454 11 36
 • biskupstvo@kapitula.sk
 • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kontakty

adresa: Biskupský úrad, Spišská Kapitula 9, P.O.BOX 23, 053 04 Spišské Podhranie
               tel.: +421/53/454 11 36
               fax:+421/53/450 22 08
               e-mail:biskupstvo@kapitula.sk, spis@kbs.sk

kancelár: ICLic. Tomáš PAVLIKOVSKÝ
                 tel.:053/450 22 11
                 e-mail:kancelar@kapitula.sk  /   kancelar.kapitula@gmail.com

vicekancelár: Mgr. Peter MATIS
                         tel.:053/450 22 18
                         e-mail: vicekancelar@kapitula.sk

osobný tajomník biskupa: ThDr. Patrik TARAJ, PhD.
                                                tel.:053/450 22 07
                                                e-mail:sekretariatbiskupa@kapitula.sk 

MAJETKOVÉ ODDELENIE

adresa: Biskupský úrad – majetkové oddelenie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.: +421/53/450 22 78

delegát pre majetkové záležitosti: ICLic. Dušan Škrabek
                                                              e-mail: biskupstvo@gmail.com

pracovník majetkového oddelenia: Mgr. Štefan Machaj

EKONOMICKÉ ODDELENIE

adresa: Biskupský úrad – ekonomické oddelenie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.: +421/53/450 22 04
              mobil: 0905 320 771

diecézny ekonóm: PhDr. Milan Smižanský
                      e-mail: ekonom@kapitula.sk

ekonomická a mzdová účtovníčka: Ing. Mária Francová
                      e-mail: mzdove.busp@kapitula.sk

Agenda pre elektronizáciu: PhDr. PaedDr. Ladislav Kovács, PhD.
                      e-mail: eagenda.busp@kapitula.sk 

projektový manager a osobný tajomník emeritného biskupa:

Mgr. Peter Matis
tel.: 0911 044 033
e-mail: projekty.kapitula@gmail.com

adresa: CIRKEVNÝ SÚD SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.:053/4194177
              e-mail:tribunal@kapitula.sk

súdny vikár: ICLic. Marek Tomaga

adresa: Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves
              tel.:0534462571, 0905 45 75 16
              e-mail:vpardel@gmail.com

delegát pre katechézu a katolícke školstvo: ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

adresa: ŠKOLSKÝ ÚRAD, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie
               tel.: 053/41 941 76
               e-mail: dsu@kapitula.sk

riaditeľ: PaedDr. Maroš Labuda

adresa: Archív biskupského úradu, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.:053/419 41 33
              e-mail: archivkapitula@gmail.com

vedúci archivár: Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.
archivár: Mgr. Monika Bizoňová, PhD.

Úradné hodiny:
pondelok – piatok: od 8.00h – 14.45h

hovorca:  ICLic. Peter Majcher

adresa: RKFÚ Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča
tel.: 0949 520 817
e-mail: hovorca@kapitula.sk

Turistické informačné centrum Spišská Kapitula
Spišská Kapitula 13
053 04 Spišské Podhradie

Email:
ickapitula@gmail.com

Telefón:
+421 944 311 154

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Rímskokatolícka cirkev
  Biskupstvo Spišské Podhradie
  Spišská Kapitula 9

  053 04 Spišské Podhradie

  IČO: 00179124
  DIČ: 2021235689
  IČ DPH: SK2021235689

  Číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460