• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kontakty

adresa: Biskupský úrad, Spišská Kapitula 9, P. O. BOX 22, 053 04 Spišské Podhradie
               tel.: +421/53/454 11 36
               e-mail: biskupstvo@kapitula.sk, spis@kbs.sk

kancelár: ICLic. Tomáš PAVLIKOVSKÝ
                 tel.: 053/450 22 11
                 e-mail: kancelar@kapitula.sk  /   kancelar.kapitula@gmail.com

vicekancelár: Mgr. Peter MATIS
                         tel.: 053/450 22 18
                         e-mail: vicekancelar@kapitula.sk

osobný tajomník biskupa: ThDr. Patrik TARAJ, PhD.
                                                tel.: 053/450 22 07
                                                e-mail: tajomnik.kapitula@gmail.com / sekretariatbiskupa@kapitula.sk 

MAJETKOVÉ ODDELENIE

adresa: Biskupský úrad – majetkové oddelenie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.: +421/53/450 22 78

delegát pre majetkové záležitosti: ICLic. Dušan ŠKRABEK
                                                              e-mail: biskupstvo@gmail.com

pracovník majetkového oddelenia: Mgr. Štefan MACHAJ

EKONOMICKÉ ODDELENIE

adresa: Biskupský úrad – ekonomické oddelenie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.: +421/53/450 22 04
              mobil: 0905 320 771

diecézny ekonóm: PhDr. Milan SMIŽANSKÝ
                      e-mail: ekonom@kapitula.sk

ekonomická a mzdová účtovníčka: Ing. Mária FRANCOVÁ
                      e-mail: mzdove.busp@kapitula.sk

Agenda pre elektronizáciu: PhDr. PaedDr. Ladislav KOVÁCS, PhD.
                      e-mail: eagenda.busp@kapitula.sk 

projektový manažér: Mgr. Peter MATIS
                                      tel.: 0911 044 033
                                      e-mail: projekty@kapitula.sk

adresa: CIRKEVNÝ SÚD SPIŠSKEJ DIECÉZY, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.: 053/4194177
              e-mail: tribunal@kapitula.sk

súdny vikár: ICLic. Marek TOMAGA

adresa: Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves
              tel.: 0534462571, 0905 45 75 16
              e-mail: vpardel@gmail.com

delegát pre katechézu a katolícke školstvo: ThDr. Viktor PARDEĽ, PhD.

adresa: ŠKOLSKÝ ÚRAD, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie
               tel.: 053/41 941 76
               e-mail: dsu@kapitula.sk

riaditeľ: PaedDr. Maroš LABUDA

adresa: Archív biskupského úradu, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie
              tel.: 053/419 41 33
              e-mail: archivkapitula@gmail.com

vedúci archivár: Mgr. et Mgr. Vladimír OLEJNÍK, PhD.
archivár: Doc. Mgr. Monika BIZOŇOVÁ, PhD.

Úradné hodiny:
pondelok – piatok: od 8.00h – 14.45h

hovorca:  ThDr. Patrik TARAJ, PhD.

              e-mail: hovorca@kapitula.sk

adresa: Turistické informačné centrum Spišská Kapitula, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie

               email: infocentrum@kapitula.sk

               tel.: +421 944 311 154

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 9

053 04 Spišské Podhradie

IČO: 00179124
DIČ: 2021235689
IČ DPH: SK2021235689

Číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460