• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Bazilika sv. Kríža v Kežmarku

Bazilika minor svätého Kríža v Kežmarku patrí medzi naše najkrajšie neskorogotické pamiatky. Najstaršie časti chrámu pochádzajú zo začiatku 14. storočia (sakristia), dnešná podoba je však výsledkom prestavby z druhej polovice 15. storočia. Neskoršie renesančné úpravy sa dotkli len ukončenia veže štítkovou atikou a prístavby severnej predsiene. V roku 1998 bol kostol pápežom Jánom Pavlom II. povýšený a ozdobený titulom BASILICA MINOR. Stal sa zároveň prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22
060 01 Kežmarok

tel./fax
052 / 452 22 20; 0903 012 489

web/email
www.fara-kezmarok.sk; farakezmarok@gmail.com