• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kúria

Mons. ThDr. ICLic. JÁN KUBOŠ, PhD.
spišský diecézny administrátor

História pôsobenia

2009 – vysviacka, Spišská Kapitula
2009 – kaplán, Ružomberok
2010 – na štúdiách, Benátky
2010 – výpomocný duchovný, RK
2013 – kancelár cirkevného súdu
2014 – sudca cirkevného súdu
2015 – f. administrátor, Huty
2015 – kaplán, Dolný Kubín
2017 – f. administrátor, Poľanovce
2018 – súdny vikár

ICLic. MAREK TOMAGA
súdny vikár

História pôsobenia

1991 – vysviacka, Spišská Kapitula
1991 – kaplán,  Spišská Nová Ves
1991 – kaplán, Vysoké Tatry
1994 – farár, Spišský Hrhov
1995 – farár, Hranovnica
1999 – tajomník biskupského úradu
2002 – kancelár kúrie, riaditeľ BÚ
2009 – biskupský vikár
2011 – kaplán Jeho Svätosti

Mons. ThLic. ĽUBOMÍR ŠTEFAŇÁK
delegát pre majetkové záležitosti

História pôsobenia

2003 – vysviacka, Spišská Kapitula
2003 – kaplán, Dolný Kubín
2005 – kaplán, Nová Ľubovňa
2006 – kaplán, Spišská Kapitula
2008 – kaplán, Klčov
2009 – kaplán, Spišská Nová Ves
2011 – riaditeľ DKÚ, SNV
2017 – biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

ThDr. VIKTOR PARDEĽ, PhD.
delegát pre katechézu a katolícke školstvo

História pôsobenia

2009 – vysviacka, Spišská Kapitula
2009 – kaplán, Tvrdošín
2012 – kaplán, Stará Ľubovňa
2015 – kaplán, Liptovský Mikuláš
2016 – na štúdiách, Benátky
2016 – výpomocný duchovný, LM
2019 – sudca cirkevného súdu
2020 – kancelár kúrie, riaditeľ Biskupského úradu

ICLic. Tomáš Pavlikovský
kancelár – riaditeľ biskupského úradu

História pôsobenia

2013 – vysviacka, Spišská Kapitula
2013 – kaplán, Levoča
2016 – kaplán, Tvrdošín
2020 – vicekancelár diecéznej kúrie
2020 – tajomník biskupského úradu

Mgr. MARTIN ZUMMER
vicekancelár – tajomník biskupského úradu

História pôsobenia

2012 – vysviacka, Spišská Kapitula
2012 – kaplán, Vysoké Tatry
2014 – na štúdiách, Rím
2019 – tajomník diecézneho biskupa
2020 – tajomník diecézneho administrátora

ThDr. PATRIK TARAJ, PhD.
osobný tajomník diecézneho administrátora a ceremoniár

História pôsobenia

2015 – vysviacka, Spišská Kapitula
2015 – kaplán, Poprad
2019 – kaplán, Slovenská Ves
2021 – projektový manažér na BÚ
2021 – tajomník biskupa Mons. Andreja Imricha

Mgr. PETER MATIS
projektový manager
osobný tajomník emeritného pomocného biskupa