• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Erb a mapa diecézy

Aktuálny erb odsúhlasil v roku 1976 spišský ordinár Štefan Garaj. Tvorí ho v červenom štíte strieborné priečelie katedrály. V striebornej hlave štítu sú umiestnené tri osemhroté zlaté hviezdy. Tie pochádzajú z erbu pápeža Pia VI. Za jeho pontifikátu bola v roku 1776 diecéza erigovaná.