• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Synoda o synodalite

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni. 

Aktuálne prebieha zber syntéz od prihlásených účastníkov a vypracovávanie záverečnej syntézy za celú diecézu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do diecéznej konzultačnej fázy. Tešíme sa na ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať tak na diecéznej úrovni, ako aj na kontinentálnej a nakoniec počas zasadania Synody biskupov v roku 2023.

Viac informácií o synode nájdete na webe: www.synoda.sk

MODLITBA ZA SYNODU

(Adsumus Sancte Spiritus)

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám,
stoj pri nás,
vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov.
Amen.