• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Krivá – Bl. sestra Zdenka

Krivá na Orave  – rodisko sestry Zdenky Schelingovej. Od 4. 12. 2004 je vo farskom Kostole sv. Jozefa relikviár a socha  prvej blahoslavenej Slovenky. Každý rok pred 30. júlom – liturgickým sviatkom blahoslavenej Zdenky – sa tu koná púť  s niekoľkodňovou prípravou za účasti veriacich zo širokého okolia. Pred niekdajším rodným domom  Schelingovcov  je  od roku 2010 postavená kaplnka s pamätnou tabuľou.

História pútí k blahoslavenej sestre Zdenke:

1. 26.7.2004 – 31.7.2004, slávnostná sv. omša 31.7.2004 celebrant J.E. Mons. Ján Sokol
2. Slávnostná sv. omša 30.7.2005 celebrant J.E. Mons. Andrej Imrich
3. 24.7.2006 – 30.7.2006, slávnostná sv. omša 30.7.2006 celebrant J.E. Mons. Andrej Imrich
4. Slávnostná sv. omša 29.7.2007 celebrant: J.E. Mons. Stanislav Zvolenský
5. 28.7.2008 – 3.8.2008, slávnostná sv. omša 3.8.2008 celebrant: J.E. Mons. Alojz Tkáč
6. 27.7.2009 – 2.8.2009, slávnostná sv. omša 2.8.2009 celebrant: J.E. Mons. Tomáš Galis
7. 26.7.2010 – 1.8.2010, slávnostná sv. omša 31.7.2010 celebrant: J.E. Mons. František Tondra
8. 25.7.2011 – 31.7.2011, slávnostná sv. omša 30.7.2011 celebrant: J.E. Mons. Andrej Imrich
9. 23.7.2012 – 30.7.2012, slávnostná sv. omša 29.7.2012 celebrant: J.E. Mons. Ján Orosch
10. 30.7.2013 – 4.8.2013, slávnostná sv. omša 3.8.2013 celebrant: J.E. Mons. František Rábek
11. 29.7.2014 – 3.8.2014, slávnostná sv. omša 2.8.2014 celebrant: J.E. Mons. Viliam Judák
12. 29.7.2015 – 2.8.2015, slávnostná sv. omša 1.8.2015 celebrant: N.V. Ján Babjak
13. 21.7.2016 – 24.7.2016, slávnostná sv. omša 23.7.2016 celebrant: J.E. Mons. Jozef Haľko
14. 26.7.2017 – 30.7.2017, slávnostná sv. omša 29.7.2017 celebrant: Mons. Jozef Jarab
15. 30.7.2018 – 5.8.2018, slávnostná sv. omša 4.8.2018 celebrant J.E. Jan Skodoń
16. 30.7.2019 – 4.8.2019, slávnostná sv. omša 3.8.2019 celebrant J.E. Mons. Josef Nuzík
17. 30.7.2020 – 2.8.2020, slávnostná sv. omša 1.8.2020 celebrant Miloš Pikala
18. 29.7.2021 – 1.8.2021, slávnostná sv. omša 31.7.2021 celebrant J.E. Mons. Ján Kuboš

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krivá
Krivá 24
027 55 Dlhá nad Oravou

info@farnostkriva.sk
043/58 949 62, 0915 205 685

www.farnostkriva.sk