• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Členovia súdu

SÚDNY VIKÁR

Tomaga Marek

Narodil sa 26.5.1978 v Trstenej. Pochádza z Tvrdošína. Za kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 20.6.2009.

V rokoch 2010 – 2013 študoval na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde pracuje od 1.7.2013. Od 1.1.2018 bol vymenovaný za súdneho vikára.

KANCELÁR

Skupin Jozef

Narodil sa 7.9.1962 v Kežmarku a pochádza z Mlynčekov. Na kňaza bol vysvätený 17.6.1995.

V rokoch 1996 – 1998 študoval externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde pracuje od roku 1995.

SUDCOVIA

Baloga Miroslav

Narodil sa 1.10.1981 v Krompachoch a pochádza zo Spišských Vlách. Ordinovaný bol 17.6.2006 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 2012 – 2015 študoval na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 30.6.2015 ako sudca.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Narodil sa 22.7.1955 v Mníšku nad Popradom. Na kňaza bol ordinovaný 17.6.1984 v Nitre pre službu v Spišskej diecéze.

V roku 1994 mu Svätý Otec udelil čestný titul „Monsignor“. V rokoch 1998 – 2000 externe študoval na Katolíckej univerzite v Lubline a získal licenciát z kánonického práva (ICLic.) V roku 2000 sa habilitoval na Trnavskej univerzite a rektor Trnavskej univerzity mu udelil diplom docenta (doc.) v odbore história. V roku 2004 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky na profesora (prof.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje ako sudca od roku 1992.

Holubcik JOzef

Narodil sa 22.9.1980 v Dolnom Kubíne a pochádza z Oravskej Lesnej. Ordinovaný bol 23.6.2007 v Spišskej Kapitule.

Od 1.12.2007 pracoval ako notár v Cirkevnom súde.

V rokoch 2011 – 2014 študoval na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

Od 8.7.2014 pracuje v Cirkevnom súde Spišskej diecézy ako sudca.

Majcher Peter

Narodil sa 24.6.1980 v Námestove a pochádza z Klina. Ordinovaný bol 18.6.2005 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 2007 – 2010 študoval na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracoval v rokoch 2010 – 2015 ako obhajca zväzku a od 1.1.2018 ako sudca.

Marhefka Jan

Narodil sa 26.12.1967 v Kežmarku a pochádza z Reľova. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 17.6.1995.

V rokoch 1996 – 1998 študoval externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline a získal licenciát z kánonického práva (ICLic.) 

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1997 ako sudca.

Pardel Dusan

Narodil sa 21.1.1974 v Trstenej a pochádza z Liesku. Ordinovaný bol 19.6.1999 v Dolnom Kubíne.

V rokoch 2003 – 2006 študoval na Inštitúte sv. Pia X. v Benátkach (Univerzita sv. Kríža), kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2006 ako sudca.

Pavlikovský Tomáš

Narodil sa 4.2.1980 v Poprade. Ordinovaný bol 20.6.2009 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 2016 – 2019 študoval na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 1.7.2019 ako sudca.

Pekarcik Milos

Narodil sa 26.5.1972 v Trstenej. Na kňaza bol ordinovaný 22.6.1996 v Spišskej Kapitule.

Právnické štúdiá absolvoval v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 1999 získal licenciát z kánonického práva (ICLic.) a v roku 2002 doktorát z kánonického práva (ICDr.). V roku 2010 sa habilitoval na docenta (doc.) v odbore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku.

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002. Od 11.11.2002 do 31.12.2017 bol pomocným súdnym vikárom a od 1.1.2018 pracuje ako sudca.

Pincel Peter

Narodil sa 11.3.1981 v Ružomberku a pochádza z Černovej. Ordinovaný bol 18.6.2011 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 2014 – 2017 študoval na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 11.9.2017 ako sudca.

Simurdiak Jozef

Narodil sa 24.4.1968 v Námestove a pochádza z Oravskej Polhory. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 17.6.1995.

V rokoch 1996 – 1998 študoval externe na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1996 ako sudca.

Vojtassak Lubomir

Narodil sa 25.1.1977 v Námestove a pochádza z Rabčíc. Za kňaza bol vysvätený 16.6.2001 v Spišskej Kapitule.

Právnické štúdiá absolvoval v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 2008 získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2008 ako sudca.

OBHAJCOVIA ZVÄZKU

Stasak Jan

Narodil sa 9.1.1974 v Starej Ľubovni a pochádza z Hraničného. Ordinovaný bol 20.6.1998 v Spišskej Kapitule.

V roku 2004 získal na Katolíckej univerzite v Lubline licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2004.

PROMÓTOR SPRAVODLIVOSTI

Hudak Jan

Narodil sa 19.12.1966 v Starej Ľubovni. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 19.6.1993.

V rokoch 1996 – 1998 študoval externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde pracuje od roku 1997.

STÁLI PATRÓNI

Kandra Peter

Narodil sa 22.2.1990 v Spišskej Novej Vsi a pochádza z Olšavky. Ordinovaný bol 18.6.2016 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 2018 – 2021 študoval na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 1.12.2021.

Kundla Marian

Narodil sa 22.4.1991 v Starej Ľubovni. Ordinovaný bol 13.6.2015 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 2019 – 2022 študoval na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 1.1.2023.

NOTÁRI

Dlugosch Igor

Narodil sa 10.11.1972 v Kežmarku. Na kňaza bol vysvätený 20.6.1998 v Spišskej Kapitule.

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002.

Jabrocky Marian

Narodil sa 15.5.1978 v Poprade. Za kňaza bol vysvätený 15.6.2002 v Spišskej Kapitule.

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002 ako notár.

Kakalej MArtin

Narodil sa 5.7.1977 v Krompachoch a pochádza z Gelnice. Za kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 20.6.2009.

V Cirkevnom súde pracuje od 1.7.2010 ako notár.

Knizacky Matus

Narodil sa 7.9.1990 v Trstenej a pochádza z Nižnej. Ordinovaný bol 18.6.2016 v Spišskej Kapitule.

V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 1.1.2023 ako notár.