• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kanónia č. 14 – Reštaurátorsky výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie

Názov: Kanónia č. 14 – Reštaurátorsky výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie
Kategória: Zákazky s nízkymi hodnotami – Služby
Popis: Predmetom zákazky je reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie v Kanónii č. 14 podľa priloženého rozhodnutia KPÚ a priloženého nákresu.
Dátum zverejnenia: 20.7.2022

Podpísaná: 3.8.2022; Zverejnená 3.8.2022