• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kláštorská 23, Levoča,č. v ÚZPF – 2753/1 odstránenie príčin vlhnutia objektu a sanácia vlhkosti

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Výška finančného príspevku: 6 000€

Názov projektu: Kláštorská 23, Levoča, č. v ÚZPF – 2753/1, odstránenie príčin vlhnutia objektu a sanácia vlhkosti

Názov dotačného programu: Obnovme si svoj dom

Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Realizované v roku 2021

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predkladanie ponúk (s prílohami)