• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
MISSA CHRISMATIS 2023

MISSA CHRISMATIS 2023

Na Zelený štvrtok dňa 6. apríla 2023 sa zišlo v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule okolo 260 kňazov pôsobiacich v Spišskej diecéze.

Slávnostnú svätú omšu Missa Chrismatis, pri ktorej boli požehnané olej chorých a olej katechumenov a posvätená krizma, celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

Napriek nepriaznivému počasiu a hustému sneženiu prišli do katedrály aj mnohí veriaci laici a zasvätené osoby z celej diecézy.

V homílii otec biskup Ján pripomenul zhromaždeným kňazom dôležitosť aktualizácie Božieho slova vo svojom živote, čím sa má aktualizovať aj ich zasvätenie. Povedal: „My, vysvätení služobníci cirkvi, každoročne aktualizujeme svoje zasvätenie obnovou kňazských sľubov práve v dnešný deň – na Zelený štvrtok -, kedy si pripomíname ustanovenie sviatosti posvätného stavu a sviatosti Eucharistie. Zároveň v dnešný deň nám majú pripomenúť naše zasvätenie aj oleje, ktoré požehnávame, a zvlášť chrizma, ktorú biskup v jednote so svojimi kňazmi posväcuje. Tá chrizma, ktorá je znakom posvätenia každého pokrsteného, alebo pobirmovaného; tá chrizma, ktorou má posvätené dlane každý kňaz.“

V závere dodal: „Všetkým nám želám, aby sme aktualizáciou Božieho Slova denne aktualizovali svoje posvätenie. Aby sme tak na svojom živote silou Božieho Ducha objavili nové možnosti na svoje posvätenie, dosiahli duchovný rast, príjemnejší duchovný vzhľad, jednoduchšie sebaovládanie. Aby sme dovolili milosrdnej láske Božej opraviť všetky naše chyby. Aby sme boli hodni volať sa vyvoleným ľudom, kráľovským kňazstvom, svätým národom…“

Po ukončení svätej omše sa oleje prostredníctvom dekanov distribuovali do jednotlivých farností, kde sa budú používať pri vysluhovaní sviatosti krstu, birmovania, sviatosti posvätného stavu a pri pomazaní chorých.

Foto: D. Knizner