• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
NEDEĽOU BOŽIEHO SLOVA ZAČNE II. ETAPA DIECÉZNEHO PASTORAČNÉHO PROJEKTU

NEDEĽOU BOŽIEHO SLOVA ZAČNE II. ETAPA DIECÉZNEHO PASTORAČNÉHO PROJEKTU

Na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2023 sme začali v diecéze nový pastoračný projekt s názvom „Ježišova cesta do Emauz“, rozdelený na tri etapy. Prvá etapa, v ktorej sme sa podľa vzoru putujúceho Ježiša s Emauzskými učeníkmi zamerali na POČÚVANIE A PRIJATIE, priniesla množstvo pastoračných možností. Všetkým, ktorí sa do tejto cesty zapojili ďakujeme.

V predvečer Nedele Božieho slova dňa 20. januára 2024 začíname v Spišskej diecéze II. etapu nášho pastoračného projetku s názvom PRVENSTVO BOŽIEHO SLOVA. Etapu začneme celodiecéznou adoráciou vo vybraných menších farnostiach v každom dekanáte. Zoznam farností nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Pre kňazov a Boží ľud našej diecézy sme pripravili množstvo pastoračných aktivít, ktoré môžu využiť na šírenie myšlienky prvenstva Božieho slova. Diecézny biskup Mons. František Trstenský pripravil na Nedeľu Božieho slova pastiersk list, ktorý sa bude čítať vo farnostiach diecézy.

Všetky materiály a podnety nájdete na tejto web stránke v časti PASTORAČNÝ PROJEKT „JEŽIŠOVA CESTA DO EMAUZ“.  (2. Prvenstvo Božieho slova)

Foto: Jakub Konkoľ