• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
LITURGICKÉ VÍNO SPIŠSKEJ DIECÉZY

LITURGICKÉ VÍNO SPIŠSKEJ DIECÉZY

V utorok 5. apríla 2022 udelil Mons. Ján Kuboš firme Movino, s.r.o. dovolenie na výrobu liturgického vína. Toto liturgické víno bude špecifické priamo pre Spišskú diecézu. Samotnému udeleniu povolenia predchádzalo menovanie garanta a zloženie sľubu, ktoré prebiehalo v biskupskej kaplnke. Garantom pre liturgické víno Spišskej diecézy bol menovaný Ing. Ondrej Celleng.

Podľa predpisu kán. 924 § 3 Kódexu kánonického práva omšové, resp. liturgické víno musí byť prírodné, z plodov viniča a nepokazené. Na inom mieste liturgické predpisy ustanovujú, že víno pre eucharistickú bohoslužbu má byť z viničného plodu (porov. Lk 22,18), prirodzené a čisté, bez primiešania cudzích prvkov.