• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Oltár bočný Smrti Panny Márie v rímskokatolíckom kostole sv. Martina biskupa na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, ÚZPF č. 4547/1-26

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Oltár bočný Smrti Panny Márie v rímskokatolíckom kostole sv. Martina biskupa na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, ÚZPF č. 4547/1-26
Realizácia projektu: január – december 2022
Celkový rozpočet projektu: 49 350€
Výška poskytnutej dotácie: 47 000 €

Stručný opis projektu: Projekt realizoval záverečnú etapu reštaurovania bočného oltára Smrti Panny Márie v rímskokatolíckom kostole sv. Martina biskupa na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, ÚZPF č. 4547/1-26.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Pred reštaurovaním

Po reštaurovaní