• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici č. 38 v Levoči, č. ÚZPF 2768/1, Stavebné úpravy 2. a 3. nadzemného podlažia, strechy, vstupne nádvorie objektu Kláštor Minoritov, 1. etapa obnovy strechy

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici č. 38 v Levoči, č. ÚZPF 2768/1, Stavebné úpravy 2. a 3. nadzemného podlažia, strechy, vstupne nádvorie objektu Kláštor Minoritov, 1. etapa obnovy strechy
Realizácia projektu: január – december 2023
Celkový rozpočet projektu: 72 000€
Výška poskytnutej dotácie: 60 000 €

Stručný opis projektu:

Predmetom obnovy je 1. etapa obnovy strešného plášťa – časť východného krídla zo strany Kláštorskej ulice. Zdemontované/odstránené budú z krokiev súčasné debnenie a laťovanie. Nové budú poistná paropriepustná fólia, kontralaty a laťovanie a debnenie úžľabí a vikierov. Odstránená bude súčasná pálená krytina vrátane skorodovaných klampiarskych doplnkov, dažďových žľabov a zvodov, strešných okien na východnej strane bez náhrady. Nový strešný plášť bude vyhotovený z keramickej krytiny – drážkovaná bobrovka prírodnej farby. Klampiarske výrobky, nadstrešný žľab a zvody budú z materiálu – predzvetraný titanzinok. Nová strecha vytvorí predpoklad pre následnú obnovu interiéru v 2. a 3. NP, ktoré sú pre svoj zlý stavebno – technický stav neschopné využívania.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.