• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Oltár bočný Klaňanie sa troch kráľov, ÚPVZ 4548/1-21, Prípravná fáza – Reštaurátorsky výskum

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Oltár bočný Klaňanie sa troch kráľov, ÚPVZ 4548/1-21, Prípravná fáza -Reštaurátorsky výskum
Realizácia projektu: január – december 2023
Celkový rozpočet projektu: 8 400€
Výška poskytnutej dotácie: 8 000 €

Stručný opis projektu:

Oltár Klaňania sa je krídlový, gotický a vznikol v roku 1470-1478. Novogotická krídlová architektúra bola vytvorená v rokoch 1888-1889. Na murovanej menze je pripevnené barokové antipendium z 18. storočia. Tabuľové maľby sú dielom tkz. spišskokapitulskej dielne. Stav oltára je značne narušený činnosťou drevokazného hmyzu a viacerými nevhodnými sekundárnymi zásahmi, preto je potrebný odborný a komplexný reštaurátorský zásah. Výsledkom projektu bude realizovaný reštaurátorský výskum, s predchádzajúcim zameraním 3D technológiou a s fotografickým zdokumentovaním. Vo výskume bude realizované fyzikálno-chemický prieskum, rtg prieskum, pozorovanie pri UV svetle. Po vykonaní reštaurátorského výskumu bude spracovaná reštaurátorská dokumentácia s výsledkami výskumu a s návrhom na reštaurovanie.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.