• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Seminár – Spišské Podhradie – Spišská Kapitula č. 12, RNKP č. 771/1, Obnova fasády – projektová dokumentácia, výskum kamenných častí

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Seminár – Spišské Podhradie – Spišská Kapitula č. 12, RNKP č. 771/1, Obnova fasády – projektová dokumentácia, výskum kamenných častí
Realizácia projektu: január – december 2023
Celkový rozpočet projektu: 27 600€
Výška poskytnutej dotácie: 20 000 €

Stručný opis projektu:

Zámerom projektu je komplexná obnova externého plášťa budovy kňazského seminára č 669/12. Táto pamiatka patrí do chráneného územia UNESCO. Cieľom je komplexná obnova externého plášťa – fasády. V danej fázy obnovy je realizácia projektovej dokumentácie v súlade z rozhodnutím KPÚ Prešov č. KPUPO-2022/19348-3/83430/Gs zo dňa 5.10.2022. V rámci projektu bude vykonaný aj reštaurátorský výskum na kamenné prvky severného a južného portálu. Na základe tejto dokumentácie bude komplexne obnovená táto fasáda.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.