• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina, č. 668, RNKP 782/1 Vs, Obnova fasády,prípravná fáza – reštaurátorsky výskum a projektová dokumentácia

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina, č. 668, RNKP 782/1 Vs, Obnova fasády,prípravná fáza – reštaurátorsky výskum a projektová dokumentácia
Realizácia projektu: január – december 2023
Celkový rozpočet projektu: 24 890€
Výška poskytnutej dotácie: 19 000 €

Stručný opis projektu: Zámerom projektu je komplexná obnova externého plášťa Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Táto katedrála patrí do chráneného územia UNESCO. Cieľom je komplexná obnova externého plášťa – fasády. V roku 2007 bol vykonaný pamiatkový výskum Katedrály sv. Martina (Janovská 2007). Po ukončení výskumu sa začala postupná rekonštrukcia a úprava priestorov: 2008-2009 priestory knižnice, 2008-2009 obnova elektroinštalácie, 2009-2010 exteriér presbytéria, 2012- exteriér Kaplnky Zápoľských, 2014 obnova južnej sakristie. Obnovou priestoru knižnice, westwerku sa začala realizovať nová prehliadková trasa pre náročnejšieho návštevníka katedrály. V danej fázy obnovy je realizácia reštaurátorského výskumu, prieskumu vlhnutia a návrh sanácie ako aj statický posudok danej obnovy. Tieto spracovania, ako aj zameranie objektu, ktorý bol už v minulosti vykonaný budú slúžiť na následné spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, ktorá bude základom na komplexnú obnovu.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.