• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
POSVIACKA KOSTOLA A OLTÁRA V STANKOVANOCH

POSVIACKA KOSTOLA A OLTÁRA V STANKOVANOCH

Deň 13. apríl sa od tohto roku stane vo farnosti Stankovany slávnostným dňom. V sobotu 13. apríla 2024 zavítal do tejto farnosti spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský, aby vyhovel žiadosti miestneho farára vdp. Štefana Pitáka a tiež Božieho ľudu a konsekroval obnovený kostol a oltár farského kostola, zasväteného Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Slávnosť sa začala dopoludnia o 10.00 hod. za účasti miestnych veriacich, ale aj viacerých vzácnych hostí. Prítomní boli viacerí kňazi rodáci, niektorí predchádzajúci správcovia farnosti Stankovany či kapláni, pán dekan z Ružomberského dekanátu, architekti, stavbári a iní hostia. V úvode všetkých privítal pán farár Piták, ktorý zároveň predstavil krátku históriu kostola a vykonané rekonštrukčné práce. Okrem novej elektroinštalácie, osvetlenia, výmaľby či podlahy v presbytériu, kostol dostal najmä nový pevný obetný oltár, ambónu a konsekračné kríže.

V homílii hlavný celebrant biskup František poukázal na prepojenie oltára, Krista a každého pokrsteného veriaceho. Vysvetlil tiež známy, no niekedy nesprávne chápaný biblicko-staviteľský pojem uholného kameňa, ktorým je v Cirkvi sám Kristus. Celá stavba postavená na ňom tak dostáva svoju pevnosť a zároveň možnosť správneho rastu.

Po posväcujúcej modlitbe biskup pomazal krizmou, posvätenou počas omše Missa chrismatis, nový kamenný oltár a konsekračné kríže. Následne naplnil priestor kostola dym kadidla symbolizujúci modlitbu vznášajúcu sa k Bohu z tohto miesta a kostol bol ožiarený novým svetlom, ktoré predstavuje plnosť Kristovej pravdy ohlasovanej Cirkvou.

V závere liturgie sa miestny starosta poďakoval biskupovi Františkovi za posvätenie kostola a pripomenul odvahu, pracovitosť a obetu miestnych veriacich, ktorí tento kostol postavili v neľahkých časoch a dodnes sa oň radi starajú.

Pôvodný drevený kostolík v Stankovanoch bol zasvätený všetkým svätým. Jeho staviteľom bol Martin z Banskej Bystrice. Bohoslužby v ňom boli pravdepodobne iba raz v roku

Základný kameň dnešnej stavby postavili 18. apríla 1900. Kostol bol postavený v krátkom čase a požehnaný 22. decembra 1901. Jedná sa o historizujúcu neogotickú stavbu. Pôdorys má tvar kríža. K lodi sú pristavené kaplnky. Veža je trojposchodová polygonálna s ihlancovitým zastrešením. Oltáre, sochy a krížovú cestu do nového kostola vyrobil rezbár Ferdinand Stuflesser z Tirolska. Hlavný oltár – ako aj kostol a farnosť – je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Po bokoch sú sochy sv. Alojza a sv. Imricha. Bočné oltáre sú zasvätené Svätej Rodine a Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca.

Zvony pre kostol dodala firma Seltenhofer zo Šoprone. Lavice vyrobil Július Neupauer z Liptovského Hrádku. Organ postavila firma Rieger z Krnova v roku 1902.

Posledná generálna oprava kostola prebehla za pôsobenia farára Jozefa Rusnáka, ktorý spravoval farnosť Stankovany od roku 1971 do roku 1987.

Viac na: https://www.stankovany.sk/obec/aktivity/farnost/

Foto: Vladimír Laurinec