• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

PSK Výzva poslancov 2023- Obnova historických podláh

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Výzva: Výzva poslancov PSK
Názov projektu: Kanónia č. 14 – Obnova historických podláh
Realizácia projektu: február – november 2023
Celkový rozpočet projektu: 19 557,60€
Výška poskytnutej dotácie: 3 200 €

Stručný opis projektu: Pri reštaurátorskom výskume v Kanónii c. 14, ktorá sa pripravovala na Spišské diecézne múzeum sa objavili na spodnom poschodí trojo historických podláh datovaných do 18. storočia. Tito podlahy majú historickú aj estetickú hodnotu. Projekt rieši ich komplexnú obnovu. Vďaka tejto obnove s verejnosti sprístupnia tri novo obnovené miestnosti Spišského diecézneho múzea, kde bude možné inštalovať nové Popis projektu expozície histórie Spiša a Spišskej Kapituly. Hlavnou aktivitou projektu je komplexná a odborná obnova pod dohľadom KPÚ Prešov.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Pred reštaurovaním

Realizácia

Po realizácii