• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
UVEDENIE NOVÉHO FARÁRA V KEŽMARKU

UVEDENIE NOVÉHO FARÁRA V KEŽMARKU

V nedeľu 5.11.2023 prevzal úrad farára v Kežmarku vdp. Martin Majda. Toto uvedenie viedol diecézny biskup Mons. František Trstenský. V homílii vychádzal z nedeľného žalmu, v ktorom svätopisec túži po spočinutí v Božom náručí ako dieťa, keď je v náručí matky. Povzbudil nového farára, aby bol ľuďom blízko a aby bol autentickým ohlasovateľom Božieho slova.