• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
VONKAJŠIA SLÁVNOSŤ TITULU KATEDRÁLY

VONKAJŠIA SLÁVNOSŤ TITULU KATEDRÁLY

V nedeľu 14. novembra 2022 sa v Katedrále sv. Martina zhromaždili veriaci, aby slávnostnejšou formou oslávili patróna tejto starobylej katedrály. Svätú omšu celebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý sa prítomným prihovoril aj v slávnostnej homílii. V nej poukázal na dve povinnosti človeka, ktoré vyplývajú zo slov Apoštola Pavla a v ktorých bol vzorom aj svätý Martin z Tours. Prvou povinnosťou je povinnosť pracovať, ktorá sa každého dotýka na základe zákona spravodlivosti. Zdravý človek je však obdarovaný schopnosťou vyprodukovať viac, ako spotrebuje sám a preto nasleduje aj druhá povinnosť a to povinnosť podeliť sa s núdznymi. O túto sv. Pavol prosí a pripomína zákon lásky, podľa ktorého sme povinní pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu.

Pri svätej omši koncelebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a viacerí kňazi pôsobiaci na Spišskej Kapitule a v blízkom okolí. Medzi pozvanými hosťami boli aj zástupcovia miestnej samosprávy – predseda Prešovského samosprávneho kraja, primátor mesta Spišské Podhradie a tiež blízky spolupracovníci Spišského biskupstva.

Pri svätej omši spieval zbor pôsobiaci pri Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zložený z hudobníkov a spevákov miestnej farnosti.

Foto: Dominik Martinek