• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskup
VYJADRENIE K VYDANEJ BROŽÚRKE O BISKUPOVI VOJTAŠŠÁKOVI

VYJADRENIE K VYDANEJ BROŽÚRKE O BISKUPOVI VOJTAŠŠÁKOVI

V uplynulých dňoch sa vo verejnosti objavila brožúrka s názvom Biskup Ján Vojtaššák – symbol trpiaceho katolíckeho Slovenska, jeho pamiatka a blahorečenie. K brožúre bol priložený sprievodný list, ktorý vyhlasuje kampaň za urýchlenie blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Zostavovateľom brožúrky a listu v skutočnosti nejde o to, aby sa čo najskôr ukončil proces blahorečenia. Brožúra obsahuje viaceré nepresné, nepodložené a manipulatívne tvrdenia, týkajúce sa biskupa Vojtaššáka. Nikto zo zostavovateľov nekontaktoval spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského, autora Kauzy blahorečenia, a neoboznámil ho o iniciatíve vyhlásiť kampaň za urýchlenie blahorečenia a vyhlásiť finančnú zbierku na túto kampaň. Preto považujeme túto aktivitu za svojvoľnú a nenapomáhajúcu proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.  

+ Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup