• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Cirkevné školy
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU V TRSTENEJ OSLAVOVALA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU V TRSTENEJ OSLAVOVALA

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej je ďalšou z katolíckych škôl, ktoré v tomto roku oslavujú 30. výročie svojho založenia. Škola bola zriadená zriaďovacou listinou podpísanou spišským biskupom Mons. Františkom Tondrom dňa 9. júna 1992 vďaka obetavému úsiliu viacerých laikov a kňazov pôsobiacich vo farnosti Trstená.

V deň osláv výročia školy dňa 26. októbra 2022 sa najskôr uskutočnilo v priestoroch školy požehnanie novej školskej kaplnky, ktoré uskutočnil miestny farár-dekan Juraj Spuchľák. Následne sa vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej zišli žiaci, pedagógovia, rodičia, absolventi školy a ďalší priatelia, aby spoločne poďakovali za Božie dobrodenia obsiahnuté v histórii pôsobenia školy. Sv. omšu celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval miestny farár-dekan a koncelebrovali viacerí kňazi pôsobiaci najmä v miestnej farnosti.

Otec biskup povzbudil v homílii všetkých prítomných k neustálemu vzdelávaniu sa v pravej múdrosti, ktorá je darom Ducha Svätého. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa v tridsaťročnej histórii školy starali o jej rozvoj a prispeli k výchove mnohých hodnotovo založených mladých ľudí.

Po svätej omši sa v priestoroch mestskej kultúrnej sály uskutočnil bohatý kultúrny program pripravený žiakmi a pedagógmi školy.

Základná škola s materskou školou, ktorú dnes vedie riaditeľka PhDr. Mgr. Eva Ragalová, má dnes približne 250 žiakov. V roku 2015 bola spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom zriadená v rámci školy aj materská škola, ktorú navštevuje približne 90 detí.

Viac info o škole na: https://www.zsdilong.sk/

Foto: Archív školy a BÚ