• +421/53 454 11 36
 • biskupstvo@kapitula.sk
 • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
ZASADANIE DIECÉZNEJ PASTORAČNEJ RADY

ZASADANIE DIECÉZNEJ PASTORAČNEJ RADY

V utorok 28. mája 2024 po prvýkrát zasadala nová Diecézna pastoračná rada. Ustanovil ju diecézny biskup Mons. František Trstenský na základe predpisov Kódexu kánonického práva. Úlohou tejto rady je „pod autoritou biskupa skúmať všetko, čo sa týka pastoračných činností v diecéze, zvažovať to a predkladať praktické návrhy“ (KKP Kán. 511).

Diecézna pastoračná rada Spišskej diecézy má 15 členov pochádzajúcich z rôznych geografických oblastí diecézy, ktorí zastupujú rôzne skupiny Božieho ľudu, na ktoré je nasmerovaná pastorácia. Väčšina členov sú laici, svoje zastúpenie v rade však majú aj zasvätené osoby a klerici.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v budove Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, kde sa členovia pastoračnej rady bližšie zoznámili, prebrali si dekréty, zložili sľub člena a bližšie sa oboznámili s činnosťou rady, jej štatútom i zverenými úlohami. Diecézny biskup vymenoval tajomníčku Diecéznej pastoračnej rady, ktorou sa stala Monika Sokáčová z farnosti Kežmarok.

Zoznam nových členov Diecéznej pastoračnej rady Spišskej diecézy na nasledujúcich päť rokov:

 • Anna Decká, Vysoké Tatry
 • Martin Kačmáry, Poprad-Veľká
 • Branislav Kožuch, Trstená
 • Ľuboš Laškoty, Važec
 • Ľudovít Mačor, Dolný Kubín
 • Peter Marhefka, Spišská Nová Ves
 • Dária Miezgová, Okoličné
 • Angela Mirgová, Podolínec
 • Viktor Pardeľ, Spišská Nová Ves
 • Jaroslava Pytelová, Poprad
 • Miroslava Siteková, Podbieľ
 • Martin Sokáč, Kežmarok
 • Monika Sokáčová, Kežmarok
 • Anna Viglašová, Ružomberok
 • Bohumír Živčák, Podolínec