• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
20. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA V ZEMIANSKEJ DEDINE

20. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA V ZEMIANSKEJ DEDINE

Veriaci zo Zemianskej Dediny, filiálky farnosti Nižná, majú vo svojej obci už 20 rokov nový kostol. V deň 20. výročia posviacky kostola sv. Joachima a Anny, dňa 22. novembra 2023, sa v Zemianskej dedine zišiel Boží ľud tejto časti farnosti, aby spolu so svojimi kňazmi, ale aj kňazmi rodákmi a tými, ktorí tu v nedávnom období pôsobili, poďakovali Pánu Bohu za dar nového chrámu. Kostol sa podarilo postaviť vďaka úsiliu už zosnulého farára Jána Farkašovského a mnohých obetavých veriacich farnosti Nižná, najmä filiálky Zemianska Dedina.

Svätú omšu celebroval spišský pomocný biskup a rodák z farnosti Nižná Mons. Ján Kuboš. Spolu s ním navštívil farnosť a koncelebroval pri slávnosti Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup, ktorý tento kostol presne pred 20 rokmi konsekroval.

V úvode slávnosti všetkých privítal miestny farár Ján Garaj. V homílii sa prihovoril hlavný celebrant biskup Ján Kuboš, ktorý poukázal na plod lásky svätých rodičov Joachima a Anny, Pannu Máriu, ktorú oslavujeme aj titulom známym z Loretánskych litánií – Dom zlatý.

Pred záverečným požehnaním bola požehnaná nová krížová cesta, ktorá bola v kostole nedávno inštalovaná.

Otec biskup Ján v závere poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o stavbu tohto chrámu, a ktorí ho aj naďalej roky udržiavajú a zhromažďujú sa v ňom na Božiu chválu.

Z histórie stavby kostola

Túžba po novom kostole začala vznikať najmä po roku 1968, keď nastalo v spoločnosti isté uvoľnenie. Veď zemiansky kostolík má podľa schématizmu Spišskej diecézy z roku 1992 už 303 rokov. Myšlienka a túžba mať nový kostol sa stávala čoraz naliehavejšou s pribúdajúcim počtom veriacich. Prvé odvážne ohlasy boli skôr pesimistické než optimistické. Túžba po novom kostole však nezhasla. A tak sa obyvatelia Zemianskej Dediny rozhodli konať. V júni roku 1995 pri návšteve Slovenska Svätý Otec na Mariánskej hore v Levoči posvätil medzi inými aj základný kameň filiálky Zemianskej Dediny. V roku 1999 sa sťahovala a pílila väzba a pripravovalo drevo.

A tak po piatich rokoch, kedy po prvýkrát bola vyslovená myšlienka výstavby nového kostola, sa 10.9.2000 slávnostným požehnaním miesta stavby, ktoré udelil vdp. Ján Farkašovský, začala výstavba. Podľa projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Arch. Jozef Hýravý, sa začali práce. Stavbu začal viesť Ing. Jaroslav Raška, potom Ján Bolibruch. V roku 2000 boli vybetonované základy. V priebehu celého roka 2001 sa na stavbe intenzívne pracovalo. Na začiatku tohto roka sa montovala väzba, murovali steny a na konci roka už bola stavba zastrešená a zasklenená. V roku 2002 sa začali práce v interiéri, ktoré pokračovali celé leto a na jeseň kamenári zaodeli chrám do pevnej skaly.

Takmer celý rok 2003 sa robili finálne práce. 11.11.2003 sa uskutočnila kolaudácia kostola. Sobota 22.11.2003 sa stala dlho očakávaným dňom vysviacky nového Božieho chrámu. V tento deň po troch rokoch a dvoch mesiacoch pomocný biskup spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich posvätil nový chrám zasvätený svätému Joachimovi a svätej Anne. To, po čom túžili mnohé generácie veriacich v Zemianskej Dedine, sa stalo skutočnosťou. Slávnosti sa zúčastnili mnohí duchovní otcovia, bývalí páni kapláni, ako aj príbuzní či farníci z Nižnej. Pre duchovného otca obce Nižná a filiálky Zemianska Dedina to bol krásny darček k jeho 50-tim narodeninám. Na nový kostol sú právom hrdí aj obyvatelia Zemianskej Dediny, kedže väčšinu prác spravili oni. Na výstavbu bolo potrebné aj množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa získavali z pravidelných zbierok v dedine, z rozpočtu obce Nižná, ale aj z príspevkov od veriacich z iných farností.

Zdroj: www.nizna.sk

Foto: Marek Reguly, Miloš Žák, Ján Garaj