• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Mons. František Trstenský
KAIROS 161 – OBNOVME ÚCTU K ANJELOM STRÁŽNYM

KAIROS 161 – OBNOVME ÚCTU K ANJELOM STRÁŽNYM

Každý z nás má svojho anjela strážneho, ktorého nám od okamihu počatia dal Boh. Povzbudzujem Vás, aby ste sa k nemu modlili. Prajem Vám príjemné počúvanie!