• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Nezaradené
25. VÝROČIE DIECEZNÉHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

25. VÝROČIE DIECEZNÉHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

1.9.2022 sa konalo v Spišskej Novej Vsi slávnostné Veni Sancte, ktoré sa tento rok nieslo v duchu 25. výročia existencie Diecézneho katechetického úradu v našej diecéze. Hlavným celebrantom a kazateľom bol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

Ďakujeme všetkým, ktorí počas 25 rokov existencie tohto úradu pracovali na poli katechézy a vyučovania. Všetkým vyprosujeme Božiu milosť, odvahu a vytrvalosť v ohlasovaní evanjelia a prinášaní katechézy našim deťom, mladým, rodinám a všetkým, ku ktorým nás posiela Pán.