• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskupský úrad
OBNOVA STĹPU A SOCHY SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

OBNOVA STĹPU A SOCHY SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

Spišská diecéza v spolupráci s neziskovou organizáciou Cor Sancti Martini, n.o. úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána Nepomuckého, ktorý na nachádza v centre námestia Spišskej Kapituly.

Socha a stĺp pochádzajú z roku 1866. Boli zreštaurované všetky poškodené časti. Zabezpečili sa aj všetky hydrofóbne povrchy, aby sa daná národná kultúrna pamiatka uchovala aj do budúcnosti. Samotná realizácia pamiatkovej obnovy začala v januári 2022.

Obnova sochy a stĺpu sa konala vďaka podpore Nadácie SPP. Podstavec a okolie sa obnovilo vďaka Nadácii Allianz.

Socha a stĺp pred obnovou

Socha a stĺp po obnove