• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
25. VÝROČIE ÚMRTIA KAPITULNÉHO VIKÁRA ŠTEFANA GARAJA

25. VÝROČIE ÚMRTIA KAPITULNÉHO VIKÁRA ŠTEFANA GARAJA

Dňa 24. septembra 2023 uplynulo 25 rokov od úmrtia Mons. Štefana Garaja, posledného kapitulného vikára, ktorý viedol Spišskú diecézu v časoch, keď sa kvôli komunistickému prenasledovaniu ocitla desaťročia bez diecézneho biskupa.

Pri tejto príležitosti slávil diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš dňa 29. septembra – vo výročný deň pohrebu – v jeho rodnej farnosti Liptovskej Tepličke svätú omšu. Spomienková slávnosť sa začala požehnaním kaplnky sv. Huberta, ktorú miestne poľovnícke združenie postavilo neďaleko obce. Následne sa sprievod na čele s otcom biskupom vybral na cintorín, aby sa tu pri hrobe pápežského preláta Štefana Garaja pomodlili za spásu jeho duše.

Spomienková slávnosť bola zavŕšená svätou omšou v kostole za hojnej účasti miestnych farníkov. Rovnako prijali pozvanie miestneho správcu farnosti Františka Bebka aj niektorí kňazi: Mons. Jozef Jarab, emeritný rektor katolíckej univerzity v Ružomberku a niekdajší blízky spolupracovník pána vikára; vdp. Stanislav Misál, rodák z Liptovskej Tepličky a farár v Chlebniciach či vdp. Pavol Majzel, jeden z najstarších kňazov diecézy.

Otec biskup Ján vo svojom príhovore poukázal okrem iného na viaceré vzácne vlastnosti Mons. Garaja, ktoré mal možnosť sám okúsiť, keď sa ako mladý seminarista stretával s týmto pastierom Spišskej diecézy na formačno-duchovných stretnutiach v Spišskej Kapitule. Pripomenul, že osobnosť kapitulného vikára Garaja bola v tom čase na celom Slovensku medzi veriacimi vnímaná ako veľmi vzácna.

Mons. Štefan GARAJ

Štefan Garaj sa narodil 24.10.1915 v Tepličke. V rodisku vychodil 7 tried Ľudovej školy. V roku 1929 začal študovať na gymnáziu v Levoči, ktoré zakončil úspešne maturitnou skúškou v júni 1937. Hneď v septembri začal študovať na Teologickej akadémii v Spišskej Kapitule, ktorú ukončil v roku 1942 a bol vysvätený na kňaza.

Spišský biskup Ján Vojtaššák ho určil za kaplána najskôr do Zubrohlavy, potom do Popradu a nakoniec do Ružomberku. Bol ustanovený za správcu farnosti Ždiar. Miesto nezaujal pre nespravodlivé väznenie v súvislosti s dekrétom o katolíckej akcii. Z Ružomberku ho teda v lete roku 1950 zaistili a na 3 roky odsúdili. Väznený bol v Bratislave, potom aj v Leopoldove a Ilave. Z väzenia bol prepustený na slobodu 4.5.1953. Vrátil sa do rodiska a tam na lesnej správe robil hospodára. Po 7 mesiacoch dostal štátny súhlas a vrátil sa do pastorácie. Stal sa farárom v Rabčiciach. V roku 1958 bol ustanovený do Dolného Kubína, kde sa stal neskôr dekanom. Dňa 1.11.1965 bol preložený za farára do Spišského Podhradia a súčasne bol menovaný za riaditeľa Biskupského úradu. V roku 1969 ho preložili za farára do Štrby, odkiaľ bol po troch rokoch ustanovený opäť do Dolného Kubína. V tejto farnosti sa 2.10.1973 dočkal menovania za kapitulného vikára Spišskej diecézy, pretože Dr. Jozef Ligoš, kapitulný vikár, zomrel.

Z iniciatívy Štefana Garaja bol pútnický kostol na Mariánskej hore v Levoči vyhlásený za basillicu minor. Spišskú diecézu spravoval až do 9.9.1989, kedy správu diecézy prevzal biskup František Tondra. Pápež Ján Pavol II. Mons. Štefana Garaja 19.2.1990 ustanovil za Apoštolského protonotára supra numerum. Štefan Garaj sa na odpočinok utiahol do Ľubice, kde 24.9.1998 zomrel. Pochovaný bol 29.9.1998 v Liptovskej Tepličke.

Zdroj: www.liptovskateplicka.sk

Foto: Pavol Bega, archív BÚ