• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
NOVÍ ABSOLVENTI DIECÉZNEJ ANIMÁTORSKEJ ŠKOLY

NOVÍ ABSOLVENTI DIECÉZNEJ ANIMÁTORSKEJ ŠKOLY

V Diecéznom centre mládeže vo Važci ukončili formáciu ďalší animátori, ochotní spolupracovať s biskupmi a kňazmi v pastorácii detí a mládeže vo farnostiach.

Ako slávnostný prejav zavŕšenia formácie si v sobotu 30. septembra 2023 prebrali od diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša a od vedúcich Diecéznej animátorskej školy certifikáty.

Program začal krátkymi príhovormi v kaplnke Diecézneho centra mládeže, nasledovalo odovzdanie certifikátov, modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a na záver voľná diskusia s otcom biskupom.

Všetkým absolventom blahoželáme a vyprosujeme im horlivosť a ducha apoštolskej spolupráce v pastoračných aktivitách vo farnostiach diecézy.

Vďačnosť patrí aj riaditeľovi Komisie pre mládež v Spišskej diecéze o. Ľubošovi Laškotymu, riaditeľovi centra Premeny Ľubomírovi Lorenčíkovi, koordinátorke DAŠ Márii Budzákovej a všetkým ostatným dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí prispeli k úspešnému zavŕšeniu formácie týchto nových animátorov.

Diecézna animátorská škola je dvojročný formačný kurz, ktorý pomáha mladým ľuďom pripraviť sa na službu animátorov vo farnostiach a spoločenstvách, v ktorých žijú. Program formácie má napomôcť prehĺbiť svoj vzťah k Bohu, stať sa Ježišovým učeníkom a naučiť sa formovať nových učeníkov. Je určená pre mladých ľudí od 17 rokov.

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou KBS pre mládež a univerzity. Absolvent DAŠ-ky dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na spôsobilú prácu s mládežou.

Viac info na: https://www.komisia.sk/diecezna-animatorska-skola/

Foto: Archív BÚ