• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Cirkevné školy
30. VÝROČIE CIRKEVNEJ ŠKOLY SV. CYRILA A METODA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

30. VÝROČIE CIRKEVNEJ ŠKOLY SV. CYRILA A METODA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Dňa 14. februára 2022 sme ďakovali Bohu za dar cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. Žiaci sa spolu so svojimi učiteľmi, za účasti pozvaných hostí, zhromaždili v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostnou svätou omšou spoločne poďakovali Bohu za dar cirkevnej katolíckej školy. Slávnostnú omšu celebroval Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor.

Po skončení sv. omše sa pozvaní hostia presunuli do priestorov školy. Pani riaditeľka Mgr. Slavomíra Michlíková srdečne privítala všetkých prítomných. Žiaci školy si pre nich pripravili veselý, kultúrny program. Pozvaní hostia si prezreli priestory školy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o túto školu v celej jej histórii starali a zveľaďovali ju.

Text: Mgr. Mariana Kováčová

Foto: Peter Dobrovský