• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
VÝROČNÝ DEŇ VYSVIACKY BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

VÝROČNÝ DEŇ VYSVIACKY BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Dňa 13.2.2021 si pripomíname 101 rokov od biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Jána Vojtaššáka, Mariána Blahu a Andreja Kmeťka a zároveň Spišská diecéza oslavuje Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti slúžil ďakovnú svätú omšu a v homílií sa prihovoril Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup. Na slávnostnej svätej omši bol prítomný diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš a kňazi pôsobiaci na Spišskej Kapitule, predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtššáka spolu so seminaristami a veriaci rôznych farností diecézy. Ďakovať prišli aj rodáci Božieho sluhu z farnosti Zákamenné. 

V závere svätej omše po modlitbe za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka sa prihovoril Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Vo svojom príhovore zdôraznil: „Sme vďační Bohu za to, že naša Spišská diecéza a celé Slovensko dostali v osobe biskupa Jána Vojtaššáka dobrého pastiera, ktorý stál na čele našej Spišskej diecézy vo veľmi ťažkom období po skončení prvej svetovej vojny, v období pandémie španielskej chrípky, do jeho života zasiahla aj druhá svetová vojna, po nej nástup komunizmu, nespravodlivý proces, odsúdenie a dlhoročné väzenie. Napriek všetkému čo prežil, zanechal nám živý príklad viery, vernosti Cirkvi, Svätému Otcovi a Pravde.“ Vyjadril nádej, že s Božou pomocou sa kauzu blahorečenia podarí dotiahnuť do úspešného konca. 

Po skončení svätej omše sa diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s postulátorom kauzy blahorečenia Petrom Jurčagom pomodlili v krypte pod Katedrálou sv. Martina pri ostatkoch Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a v modlitbe pamätali na všetkých, korí boli spojení v modlitbách počas priameho prenosu svätej omše. Kauza blahorečenia pokračuje od roku 2019 Rímskou fázou. 

  

Homília Mons. Andreja Imricha (Tv Lux):