• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
30. VÝROČIE KOSTOLA VO SVITE – PODSKALKE

30. VÝROČIE KOSTOLA VO SVITE – PODSKALKE

Dňa 20. septembra 2022 uplynie 30 rokov od posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda vo farnosti Svit v časti Podskalka. Kostol bol postavený vďaka obetavosti veriacich tejto farnosti, ktorí ho vybudovali pred troma desiatkami rokov spolu so svojim farárom Mons. Petrom Fidermakom. Konsekroval ho vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra.

Na pozvanie miestneho farára vdp. Štefana Vitka celebroval z tejto príležitosti v nedeľu dňa 18. septembra v spomínanom chráme svätú omšu diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, aby spolu so zhromaždeným Božím ľudom poďakoval za možnosť sláviť tu Eucharistiu a prijímať sviatosti. Vo svojej homílii poukázal na dôležitosť svetla Ducha Svätého, ktoré osvecuje mysle veriacich a tak im pomáha pochopiť aj tie pravdy viery, ktoré sa svetlom prirodzeného rozumu pochopiť nedajú. Tak možno pochopiť aj tajomstvo Cirkvi, ktorej obrazom je aj každý postavený kostol, v ktorom sa veriaci schádzajú, aby oslavovali Boha.

Po svätej omši nasledoval krátky koncert speváckeho zboru LAUDAMUS, ktorý doprevádzal aj slávnostnú liturgiu. Počas koncertu bolo možné sledovať prezentáciu zameranú na priblíženie obdobia tridsaťročnej histórie tohto podtatranského kostola.

Nech Pán požehná všetkých, ktorí sa zaslúžili o postavenie tohto kostola, ale aj tých, ktorí sa oň starali a starajú a rovnako každého, kto do tohto kostola prichádza.

Foto: Dalmácia Szelleyová