• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskup
PÚŤ DO MARIÁNSKEJ  SVÄTYNE SZENTKÚT

PÚŤ DO MARIÁNSKEJ SVÄTYNE SZENTKÚT

V sobotu 17. septembra 2022 sa v maďarskom pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút uskutočnila slovenská púť, ktorá sa koná pravidelne z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.

Svätú omšu so začiatkom o 11.00 celebroval pri poľnom oltári diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Niekoľko stoviek prítomných veriacich pozval k modlitbe za pokoj. V homílii tiež povzbudil zhromaždený Boží ľud k utiekaniu sa k Panne Márii, Matke dobrej rady. Pri slávnosti koncelebrovali asi dvadsiati kňazi z rôznych diecéz zo Slovenska, ktorí prišli na túto púť spolu so svojimi veriacimi.

Po svätej omši nasledovalo podpísanie obnovenej dohody o spolupráci medzi týmto pútnickým miestom a mariánskou svätyňou v Levoči, ktorú svojim podpisom potvrdili rektor svätyne v Szentkúte P. Lórant András Orosz, rektor Baziliky navštívenia Panny Márie v Levoči vsdp. Peter Majcher a spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

Prítomných pútnikov pozdravil formou listu aj kardinál Péter Erdő, maďarský prímas a arcibiskup Ostrihomsko-Budapeštianskej arcidiecézy, ktorý pripomenul dôležitosť vzájomného zbližovania Maďarského a Slovenského národa, pričom nadviazal na udalosť z roku 2006, kedy sa spoločne s niekdajším predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františkom Tondrom na tomto mieste modlili za zmierenie týchto dvoch susedných národov bolestne zasiahnutých pohnutými udalosťami v ich histórii.

Na záver liturgickej slávnosti bola usporiadaná eucharistická procesia v areáli svätyne a v rámci popoludňajšieho programu modlitba Loretánskych litánií.

Katolícke národné pútnické miesto Mátraverebély-Szentkút, nachádzajúce sa v Novohradskej župe, je už dlhé stáročia navštevované aj slovenskými pútnikmi. Za uplynulých pätnásť rokov bol Szentkút viackrát usporiadateľom slovensko-maďarského modlitebného dňa. Významnou udalosťou vo vzťahoch našich národov bola slávnostná výmena listov Biskupskej konferencie Slovenska a Maďarskej biskupskej konferencie ako akt zmierenia (dostupné aj na www.szentkut.hu).

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie bola v roku 2016 medzi pútnickými miestami v Szentkúte a v Levoči podpísaná dohoda o podpore pastorácie v materinskom jazyku, o umiestnení dvojjazyčných informačných tabúľ a o hľadaní ďalších foriem spolupráce. Na tohtoročnej slovenskej púti dôjde k obnoveniu tejto dohody medzi pútnickým miestom v Szentkúte a Biskupstvom Spišské Podhradie ako správcom pútnického miesta v Levoči.

Na svätej omši v slovenskom jazyku, ktorá sa bude slúžiť pri vonkajšom oltári pútnického miesta 17. septembra o 11.00 hod., odznie homília aj v maďarčine.

K mimoriadne krásnemu pútnickému miestu s ročnou návštevnosťou vyše dvestotisíc pútnikov sa viaže – vďaka vode zo studničky pútnického miesta a Panne Márii szentkútskej – nespočetné množstvo uzdravení a zázrakov.

 

Ďalšie informácie: www.szentkut.hu

Foto: Zsolt Földi, archív BÚ