• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Kňazi
60. VÝROČIE KŇAZSTVA

60. VÝROČIE KŇAZSTVA

V tomto roku si pripomínajú zvlášť vzácne kňazské jubileum dvaja kňazi našej diecézy. Dňa 23. júna 1963 prijali kňazskú vysviacku o. Anton Mario Hrtus O. Praem. a o. Pavol Majzel.

Pri príležitosti tohto 60. výročia kňazskej služby slávil v utorok 27. júna 2023 dopoludnia diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš slávnostnú svätú omšu v Poprade-Strážach, kde sa k spomínaným dvom jubilantom z našej diecézy pridali aj ďalší piati spolužiaci z ročníka, pôsobiaci v iných slovenských diecézach.

Biskup Ján vo svojom príhovore jubilantom vychádzal zo Žalmu 90, ktorý v 12. verši prináša text: „A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca“. Pripomenul, že dní ich kňazskej služby je bezmála 22 tisíc a tieto dni sa nijako nedajú nadobudnúť náhle, ale vždy len po jednom. Každý deň tak môže byť osobitne využitý, pričom najlepšie využitý je ten, ktorý je podriadený Božej prozreteľnosti.

Osobitnú ďakovnú svätú omšu celebroval s jubilantom o. Pavlom Majzelom aj emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý sa spolu s kňazmi z farnosti Poprad a niektorými hosťami stretli v nedeľu 25. júna v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

Jubilantom ďakujeme za dlhoročnú kňazskú službu a vyprosujeme im do ďalších rokov hojnosť Božieho požehnania.

Anton Mario Hrtus, O. Praem.

rodák z Turzovky

Ako kaplán pôsobil od roku 1963 v Spišských Vlachoch a neskôr v Spišskej Novej Vsi.

Od roku 1969 pôsobil ako kaplán a neskôr ako farský administrátor farnosti Lendak, kde ostal až do roku 2015, kedy odišiel do dôchodku.

Pavol Majzel

rodák z Popradu (Stráže pod Tatrami)

Ako kaplán pôsobil od roku 1963 v Kežmarku a Ružomberku.

Od roku 1966 ako farský administrátor v Liptovskej Teplej, neskôr v Stankovanoch, Slatvine, Veľkej Lomnici, Svite – Lučivnej a v Lechnici, odkiaľ odišiel v roku 2013 na dôchodok.

Foto: Archív BÚ; Pavol Bega