• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

OBNOVA STĹPU A SOCHY SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

Spišská diecéza v spolupráci s neziskovou organizáciou Cor Sancti Martini, n.o. úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána Nepomuckého, ktorý na nachádza v centre námestia Spišskej Kapituly. Socha a stĺp pochádzajú […]

DIAKONSKÁ VYSVIACKA 2022

Spišská diecéza má nových diakonov. V piatok dňa 17. júna 2022 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha prijalo rád diakonátu sedem kandidátov. Slávnosť […]

SLÁVENIE JUBILEÍ KŇAZOV

Na sviatok Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza dňa 9. júna 2022 sa v spišskej Katedrále svätého Martina stretli kňazi jubilanti, aby spolu poďakovali Pánu Bohu za dar […]