• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
ĎAKOVNÁ PÚŤ DO RÍMA

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO RÍMA

S vďakou za návštevu pápeža Františka na Slovensku sme putovali teraz do Ríma my, aby sme sa pri hroboch apoštolov modlili za Svätého Otca i za celý Slovenský národ.

Spišská diecéza organizovala v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour púť, ktorej sa zúčastnil aj diecézny administrátor Mons. Jána Kuboš a spolu s ním viacerí kňazi a Boží ľud nielen zo Spišskej diecézy.

Spoločný program začal v piatok 29. apríla 2022 v Bazilike sv. Pavla za hradbami, kde sme slávili svätú omšu. Potom jednotlivé skupinky putovali vzácnymi rímskymi pamiatkami, aby sa nakoniec stretli dňa 30. apríla 2022 na spoločnom programe vo Vatikáne. V tento deň sa uskutočnila audiencia so Svätým Otcom Františkom v aule Pavla VI. a následne spoločná sv. omša v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto púte zúčastnili a tak vytvorili krásne spoločenstvo zjednotené okolo nástupcu svätého Petra a s ním zjednotených biskupov.

Nech návšteva pápeža Františka na Slovensku a tiež táto ďakovná púť prinesú Katolíckej Cirkvi na Slovensku ale aj celému národu duchovné obrodenie.