• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
10. VÝROČIE OD SMRTI MONS. FRANTIŠKA TONDRU

10. VÝROČIE OD SMRTI MONS. FRANTIŠKA TONDRU

3. mája 2022 uplynulo desať rokov odvtedy, ako si Pán života povolal k sebe spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba,  sa zišli v Katedrále sv. Martina mnohí kňazi a veriaci, aby si pripomenuli osobnosť tohto nástupcu apoštolov na spišskom biskupskom stolci a prosili za spásu jeho nesmrteľnej duše. Svätú omšu za zosnulého biskupa Tondru celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich a ďalší prítomní kňazi.

V homílii biskup Ján Kuboš poukázal na dôležitosť budovania jednoty, ku ktorej vyzýval aj biskup František, keď povzbudzoval, aby sme hľadali viac to čo spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Takýmto spojivom je Ježiš Kristus, ktorý je jedinou pravou Cestou, Pravdou a Životom a zároveň základom, na ktorom pevne stojí celá Cirkev.

Pred záverečným požehnaním nasledovala modlitba desiatku ruženca za zosnulého biskupa a požehnanie relikviou svätých Filipa a Jakuba, ktorá sa nachádza v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka.

_______________________________

Svätá omša s modlitbami za zosnulého biskupa Františka Tondru sa uskutočnila aj v jeho rodisku v Spišských Vlachoch a to v nedeľu dňa 1. mája 2022. Hlavným celebrantom bol diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.