• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
DEKANÁTNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 2023

DEKANÁTNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 2023

„RADUJTE SA V NÁDEJI“ (porov. Rim 12,12) – Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme je Svetovým dňom mládeže. V našej Spišskej diecéze sme ho slávili na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023.

Na výzvu spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského sa mladí Spišskej diecézy zišli na viacerých miestach po celej diecéze:  Spišská Nová Ves – Kostol Nanebovzatia Panny Márie; Kežmarok – Bazilika sv. Kríža; Stará Ľubovňa – Kostol sv. Mikuláša; Trstená – Kostol sv. Martina; Ružomberok – Kostol sv. Ondreja.

Nech Boh požehná každému, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomáhal, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť. Ďakujeme.