• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskupská vysviacka
DEVÄŤDŇOVÁ DUCHOVNÁ PRÍPRAVA PRED BISKUPSKOU VYSVIACKOU MONS. FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

DEVÄŤDŇOVÁ DUCHOVNÁ PRÍPRAVA PRED BISKUPSKOU VYSVIACKOU MONS. FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

Vďační za dar nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu sa chceme počas deviatich dní pred prijatím jeho biskupskej vysviacky ešte intenzívnejšie modliť za neho a za diecézu.

Zamyslime sa v týchto dňoch nad deviatimi liturgickými znakmi, ktoré obsahujú obrady vysviacky a ktoré viditeľne znázorňujú to, čo Cirkev verí, keď skrze nástupcov apoštolov odovzdáva apoštolské poslanie ďalším vyvoleným kandidátom, novým biskupom.

Všetkých ľudí dobrej vôle pozývame spojiť sa v modlitbe za Spišskú diecézu a za nového diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Deväťdňovú prípravu začíname vo štvrtok 12. októbra 2023. Text modlitieb a zamyslení si môžete stiahnúť na odkaze nižšie. Texty sa budú každý deň aktuálne zobrazovať aj na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.